Triển lãm Việt-Nga 2022 (Expo-Russia Viet Nam 2022): Cơ hội kết nối doanh nghiệp Việt-Nga

(PLM) - Sáng 7/12 tại Cung Triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch Quốc gia diễn ra triển lãm Việt Nga 2022 (Expo- Russia Viet Nam 2022): Cơ hội kết nối doanh nghiệp Việt-Nga