Trải nghiệm tại Nhà hát Múa rối Việt Nam

(PLM) - Nhắc tới múa rối nước, người ta nhớ ngay đến một bộ môn nghệ thuật văn hóa dân gian truyền thống, mang đậm dấu ấn của nền văn minh nông nghiệp lúa nước, gắn liền với nền văn hóa Đại Việt. Đây là bộ môn nghệ thuật có vị trí cao trong nền sân khấu dân tộc.