TP Hồ Chí Minh: Nâng cao công tác quản lý lĩnh vực quảng cáo

(PLM) -   Chủ tịch UBND TP.HCM vừa chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động quảng cáo.