Tiến trình chuyển đổi các nguồn lực tài chính phòng, chống HIV/AIDS đạt nhiều kết quả ấn tượng

(PLM) - Sáng 23/11, tại Hà Nội, Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam (2012-2022).