Thanh Trì - Hà Nội: Nhiều công trình có dấu hiệu "bất thường" trong quá trình thi công

(PLM) - Huyện Thanh Trì, Hà Nội phấn đấu sẽ lên quận vào năm 2025. Vì vậy huyện Thanh Trì đã và đang thực hiện nhiều dự án đầu tư, xây dựng trên địa bàn. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng, một số dự án do UBND huyện Thanh Trì làm chủ đầu tư với tổng giá trị hàng trăm tỷ đồng, khi thi công có dấu hiệu không bảo đảm chất lượng và bộc lộ nhiều dấu hiệu yếu kém về năng lực của các đơn vị thi công các dự án này.