Thanh niên Thủ đô hỗ trợ người dân du Xuân

(PLM) - Tại các địa điểm di tích, lễ hội đầu Xuân, đều có sự xuất hiện của đoàn viên thanh niên Thủ đô tham gia hỗ trợ người dân và du khách.