Sơn La: Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý

(PLM) - Ngày 20/1, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý (TGPL) trong hoạt động tố tụng tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2022.