Phục dựng cổ phục Việt và sự góp sức của giới trẻ

(PLM) - Cổ phục Việt là một trong những nét văn hóa độc đáo và vô cùng quý báu của dân tộc. Bảo tồn cổ phục không chỉ góp phần giữ gìn một di sản cổ xưa mà còn thúc đẩy những giá trị trong hiện tại và tương lai. Gần đây, với sự nỗ lực của nhiều người trẻ, cổ phục đã dần có được vị trí và lan tỏa vẻ đẹp trong đời sống hiện đại.