Phú Xuyên (Hà Nội): Công khai, minh bạch trong thủ tục đấu thầu mua sắm thiết bị giáo dục

(PLM) - UBND huyện Phú Xuyên đã triển khai Dự án Mua sắm sản phẩm thiết bị giáo dục cho học sinh lớp 1 trên địa bàn toàn thành phố năm 2020 – 2021 nghiêm túc theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội.
UBND huyện Phú Xuyên công khai, minh bạch trong thủ tục đấu thầu và mua sắm thiết bị giáo dục
UBND huyện Phú Xuyên công khai, minh bạch trong thủ tục đấu thầu và mua sắm thiết bị giáo dục

UBND huyện Phú Xuyên đã triển khai dự án Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 năm học 2020 – 2021 cho các trường công lập trên địa bàn huyện và được UBND thành phố Hà Nội hỗ trợ kinh phí mua sắm theo Quyết định số 5717/QĐ – UBND ngày 29/12/2020 của UBND TP Hà Nội về việc: Hỗ trợ kinh phí mua sắm bổ sung thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 các trường Công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội theo đề nghị của Sở Tài chính – Sở Giáo dục và Đào tạo.

Sau khi nhận được sự hỗ trợ kinh phí từ UBND TP Hà Nội, UBND huyện Phú Xuyên đã giao Liên ngành Tài chính – Kế hoạch – Giáo dục và Đào tạo huyện khẩn trương rà soát, lên kế hoạch đề xuất danh mục thiết bị cần mua sắm, trình UBND huyện phê duyệt và triển khai theo tiến độ.

Ngày 12/1/2021, UBND huyện Phú Xuyên đã ban hành Quyết định số 64/QĐ – UBND về việc phê duyệt danh mục mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 năm học 2020 – 2021 cho các trường công lập trên địa bàn huyện Phú Xuyên và giao Ban quản lý dự án mua sắm tài sản, cải tạo sửa chữa cơ sở vật chất tổ chức mua sắm, trang cấp thiết bị cho các trường học trên địa bàn.

Để đảm bảo cơ sở lập và phê duyệt giá gói thầu dự toán mua sắm được tính đúng, đủ theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn,ngày 14/1/2021, UBND huyện Phú Xuyên ban hành Quyết định số 111/QĐ – UBND về việc chỉ định đơn vị Tư vấn thẩm định giá mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 năm học 2020 – 2021 cho các trường công lập trên địa bàn huyện Phú Xuyên. Đơn vị được chỉ định Tư vấn thẩm định giá là công ty Cổ phần Định giá và Đầu tư Việt, đây là doanh nghiệp được Bộ Tài chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

Sau khi ký hợp đồng Thẩm định giá và thực hiện công việc thẩm định giá tài sản, thiết bị của dự án theo quy định, ngày 20/1/2021, công ty Cổ phần Định giá và Đầu tư Việt đã phát hành Chứng thư thẩm định giá số 22/2021/VIC- CTTĐ gửi Ban quản lý dự án mua sắm tài sản, cải tạo sửa chữa cơ sở vật chất để làm cơ sở cho việc mua sắm tài sản theo quy định.

Ngày 23/1/2021, UBND huyện Phú Xuyên ban hành Quyết định số 192/QĐ – UBND về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 năm học 2020 – 2021 cho các trường công lập trên địa bàn huyện.

Toàn bộ quy trình thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu của dự án được UBND huyện Phú Xuyên tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật có liên quan. Thông báo mời thầu, báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu đều được thực hiện và đăng tải công khai theo quy định tại website chính thức của Hệ thống đấu thầu điện tử Quốc gia đảm bảo công khai, minh bạch và hiệu quả. Đảm bảo theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả.

Hình thức lựa chọn nhà thầu dựa trên các tiêu chí của tổ chức có liên quan, bao gồm: Hồ sơ mời thầu đã phát hành, hồ sơ dự thầu đã nộp của doanh nghiệp, kết quả đánh giá của đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, kết quả thẩm định của tổ tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu.

Đơn vị trúng thầu là liên danh các nhà thầu: Thiết bị giáo dục – Trọng Tín – Bình Dương (Công ty Cổ phần thương mại sản xuất thiết bị giáo dục – Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại nội thất, thiết bị giáo dục Trọng Tín – Công ty Cổ phần thiết bị giáo dục và đồ chơi Bình Dương).

Kết quả lựa chọn nhà thầu được thông báo tới các nhà thầu tham gia, công khai trên mạng đấu thầu quốc gia, song song đó, quá trình thực hiện cung cấp, lắp đặt thiết bị được chủ đầu tư, nhà thầu trúng thầu và các đơn vị tư vấn thực hiện nghiêm túc, bảo đảm chất lượng, tiến độ đã được phê duyệt. Tài sản được tổ chức nghiệm thu, bàn giao và các đơn vị thụ hưởng ghi sổ tài sản đúng quy định.

Qua thực tế triển khai có thể khẳng định công tác tổ chức mua sắm thiết bị dạy học tại các trường công lập đã được UBND huyện Phú Xuyên thực hiện công khai, minh bạch, tuân thủ quy định về quản lý đầu tư và đấu thầu, phát huy được hiệu quả đầu tư, kịp thời phục vụ giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn huyện.

Theo UBND huyện Phú Xuyên, việc lựa chọn đấu thầu qua Hệ thống đấu thầu điện tử Quốc gia một cách công khai, minh bạch là điều kiện cần thiết để huyện Phú Xuyên tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Trong thời gian tới, UBND huyện Phú Xuyên sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác mua sắm Thiết bị dạy học trên địa bàn huyện để đáp ứng yêu cầu dạy học, kịp thời phục vụ cho công tác giảng dạy, đồng thời chủ động tham mưu, đề xuất để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong mua sắm thiết bị dạy học, đảm bảo thực hiện chương trình Giáo dục đổi mới đạt hiệu quả cao.

Link bài gốc Lấy link
null

Cùng chuyên mục