Phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên tại Nam Định

(PLM) - Ngày 24/6, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp phối hợp với Tỉnh Đoàn Nam Định, tổ chức chương trình truyền thông, giáo dục pháp luật năm 2023 tại xã Xuân Tân, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.