Phát hành bộ tem Kỷ niệm 1100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng đế

(PLM) - Bộ tem được phát hành nhằm tri ân công lao to lớn của Đinh Tiên Hoàng đế, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc.