Ông Vương Đình Huệ đắc cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV

(PLM) - Chiều ngày 20/7, Quốc hội khóa XV đã tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội. Theo đó, với 475/475 phiếu tán thành, chiếm 95,19% trên tổng số đại biểu, ông Vương Đình Huệ (Chủ tịch Quốc hội khóa XIV) đã được bầu làm Chủ tịch Quốc hội khóa XV.