Những dấu ấn nổi bật của Công an tỉnh Nam Định năm 2021

(PLM) - Năm 2021 là năm có nhiều hoạt động trở thành dấu ấn khó quên của Công an tỉnh Nam Định. Không chỉ xứng đáng là thanh bảo kiếm đảm bảo an ninh, an toàn địa bàn tỉnh mà còn là lá chắn phòng, chống dịch COVID-19, cùng nhân dân Nam Định quyết tâm chiến thắng đại dịch.