Nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu thực tiễn của Bộ, ngành Tư pháp

(PLM) - Chiều 13/5, tại trụ sở Bộ Tư pháp đã diễn ra phiên họp Hội đồng khoa học Bộ Tư pháp cho ý kiến tư vấn về Danh mục đề xuất đặt hàng nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2025. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Chủ tịch Hội đồng khoa học Bộ Tư pháp chủ trì phiên họp.