Ngày Sách và Văn hóa đọc: Khơi dậy và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng

(PLM) - Sau 10 năm kể từ Ngày Sách Việt Nam được tổ chức lần đầu tiên và nâng cao, mở rộng thành Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, đến nay, sự kiện này đã trở thành hoạt động thường niên, có sự hưởng ứng của đông đảo bạn đọc cả nước. Năm nay, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam bao gồm nhiều hoạt động được tổ chức trong suốt tháng 4 nhưng tập trung nhiều nhất từ ngày 17/4 – 1/5/2024.