Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Đồng bằng Bắc bộ tổng kết công tác thi đua năm 2022

(PLM) - Ngày 8/12, Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Đồng bằng Bắc bộ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 tại tỉnh Nam Định.