Khai mạc Vòng chấm sơ khảo Giải báo chí Quốc gia lần thứ 18

(PLM) - Ngày 16.4, tại Hà Nội, Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVIII, năm 2023.