Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023, ký kết giao ước thi đua năm 2024 và giao ban công tác tư pháp Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc

Sáng 6/12, tại Bắc Giang, Bộ Tư pháp phối hợp với Khu vực thi đua khối cơ quan tư pháp các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023, ký kết giao ước thi đua năm 2024 và giao ban công tác tư pháp Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc.