Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương kiểm tra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

(PLM) -  Sáng 23/11, Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương do ông Cao Huy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng, Trưởng đoàn kiểm tra đã làm việc tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Nguyễn Hoàng Hiệp đồng chủ trì buổi làm việc .