Học sinh dân tộc thiểu số sẽ được học tiền tiểu học

(PLM) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 23/2023 quy định về việc dạy và học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1.