Hình tượng Rồng trong dòng chảy văn hóa Việt Nam

(PLM) - Từ xưa đến nay, hình ảnh Rồng luôn là một biểu tượng thiêng liêng trong tâm thức người Việt. Trong văn hóa phương Đông, hình tượng con Rồng được biểu trưng hóa thành cái tuyệt mỹ, là biểu tượng cho quyền lực tuyệt đối và cũng là biểu tượng của hạnh phúc song toàn, trọn vẹn. Rồng là linh vật đứng đầu trong tứ linh (Long, Lân, Quy, Phụng). Trong văn hóa, tín ngưỡng của người Việt Nam, rồng là biểu tượng linh thiêng, tượng trưng cho thần linh, cho mây, mưa, sấm chớp... gắn liền với truyền thống con Rồng cháu Tiên.