Hải Phòng: Đẩy mạnh tiến độ triển khai Khu công nghiệp và khu phi thuế quan Xuân Cầu

(PLM) - Sáng ngày 05/12/2023, tại Trung tâm hội nghị thành phố Hải Phòng, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã phối hợp với Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (US CBP) tổ chức Hội thảo “ Xây dựng năng lực trong việc thành lập Khu thương mại tự do và khu phi thuế quan tại thành phố Hải Phòng ” với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ thành lập Khu kinh tế phía Nam Hải Phòng trong đó có thành lập Khu thương mại tự do và triển khai, hoạch định cơ chế chính sách tại Khu phi thuế quan Xuân Cầu.