Hà Nội yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp

(PLM) - UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp; xử lý việc lấn, chiếm và xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất rừng trên địa bàn.