Hà Nội: Xử lý hơn 300 trường hợp vi phạm giao thông qua nguồn tin báo Zalo

(PLM) - Thực hiện Kế hoạch phát động phong trào “Toàn dân tham gia phát hiện cung cấp thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội”, theo thống kê trong vòng 1 tháng qua đã có 727 lượt tin nhắn tương tác gửi đến trang Zalo Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội để phản ánh về trật tự an toàn giao thông.