Hà Nội thu phí trông giữ xe tự động

(PLM) - Thực hiện Đề án 06 về chuyển đổi số quốc gia, năm 2024 Phủ Tây Hồ (phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội), người dân và du khách không phải dùng tiền mặt để trả các dịch vụ như mua sắm đồ lễ, gửi xe, ăn uống...