Hà Nội làm đường sắt 2,7 tỷ USD kết nối với thành phố mới rộng 251km2

(PLM) -  Để tạo động lực phát triển thành phố phía Tây (Xuân Mai và Hòa Lạc) rộng 251km2, thời gian tới Hà Nội sẽ đầu tư 2,7 tỷ USD làm tuyến đường sắt đô thị Văn Cao - Hòa Lạc.