Dự báo thiếu khoảng 55.400 biên chế giáo viên mầm non

(PLM) - Căn cứ vào số liệu dự báo dân số độ tuổi của Tổng cục Thống kê và theo dự báo kế hoạch phát triển giáo dục mầm non của các tỉnh, thành phố đã ban hành, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự báo, đến năm 2030, cả nước thiếu khoảng 55.400 biên chế giáo viên mầm non.