Đông Anh: Cần xem xét quyền lợi của người dân thôn Đìa, thôn Đoài một cách thoả đáng (Bài 4)

(PLM) - UBND xã Nam Hồng, huyện Đông Anh ban hành hàng loạt văn bản cho rằng người dân tại khu dịch vụ thôn Đìa và thôn Đoài lấn chiếm đất của Nhà nước, thu lợi bất chính bởi lý do thôn giao đất trái thẩm quyền. Cụ thể, bằng các biên bản vi phạm hành chính được lập sau hàng chục năm kể từ thời điểm vi phạm diễn ra, UBND xã Nam Hồng đã thông báo yêu cầu người dân buộc phải khắc phục hậu quả bằng cách tự tháo dỡ, nếu không sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế. Phía những hộ dân bị ảnh hưởng đều không đồng tình và cho rằng, lãnh đạo UBND xã Nam Hồng đang thực hiện thu hồi đất tại hai thôn chưa phù hợp với các quy định pháp luật, chưa "thấu tình đạt lý", nguy cơ dẫn đến việc nhiều hộ dân bị đẩy ra đường và mất đi sinh kế.