Độc đáo Nghi lễ rước nước Bạch Hạc, đền Tam Giang

(PLM) - Nghi lễ đang phát triển thành sản phẩm du lịch đặc trưng của Phú Thọ. Qua đó, ngoài hiểu thêm ý nghĩa văn hóa, tín ngưỡng sâu sắc tục lệ này, du khách còn được mang nước thiêng tại ngã ba sông về nhà.