Đề nghị xây dựng Nghị quyết thí điểm cơ chế đặc thù phát triển đường bộ cao tốc

(PLM) - Ngày 26/10, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì phiên họp đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển đường bộ cao tốc giai đoạn 2021-2025. Bộ Giao thông vận tải – cơ quan chủ trì xây dựng đề nghị và thành viên Hội đồng từ các bộ, ngành, địa phương, tổ chức có liên quan cùng dự.