Đại tướng Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước

(PLM) - Quốc hội thông qua nghị quyết bầu Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, giữ chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 - 2026 với sự tán thành của 472/473 đại biểu.