Đặc sắc 36 nét Ngài: Giải mã về trang phục diễn xướng hầu đồng

(PLM) - Mong muốn giúp cộng đồng hiểu hơn về ý nghĩa và nét đặc sắc văn hóa ẩn chứa trong từng hoa văn, họa tiết trên các bộ trang phục Hầu Đồng, các bạn trẻ yêu văn hóa đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp về văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam để qua đó bảo tồn và phát triển nét đẹp văn hóa dân tộc trước những ảnh hưởng từ xu thế, trào lưu mới của thời đại.