Chợ Viềng Nam Định

(PLM) - Từng dòng người  hướng về chợ Viềng (xã Trung Thành, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) khiến cho các ngả đường luôn trong tình trạng đông đúc.