Cảnh báo xu hướng tấn công mã hóa dữ liệu tăng cao

(PLM) - Theo Cục An toàn thông tin, trong 3 tháng qua, số sự cố tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam là 2.323 cuộc. Theo đó, xu hướng tấn công mạng, đặc biệt là tấn công mã hóa dữ liệu tống tiền có xu hướng tăng cao.