Bộ GTVT đặt mục tiêu giải ngân đạt 100% kế hoạch năm 2024

(PLM) - Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu, năm 2024, Bộ GTVT không đặt mục tiêu giải ngân đạt 95% như năm ngoái, mà phải đạt 100% kế hoạch.