Bộ GD&ĐT đính chính thông tin môn thi tốt nghiệp THPT dự kiến từ 2025

(PLM) - Bộ GD&ĐT đã có thông báo đính chính thông tin tại Thông báo số 1489/TB-BGDĐ về dự thảo phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025.