Bệnh viện Thể thao Việt Nam chi viện nhân lực hỗ trợ TP.HCM chống dịch

(PLM) - Chỉ với số lượng 210 cán bộ, nhân viên y tế... bệnh viện Thể thao Việt Nam vẫn sẵn sàng chi viện 42 cán bộ, nhân viên y tế, vì miền Nam ruột thịt chống giặc Covid-19.