Bất cập số nhà lộn xộn ở Hà Nội

(PLM) - Nhiều tuyến phố Hà Nội hiện nay còn đang diễn ra tình trạng loạn số nhà khi việc đánh số không tuân thủ theo quy tắc nào. Tình trạng lộn xộn giữa số nhà mới và số nhà cũ khiến nhiều người gặp khó khăn trong việc tìm địa chỉ.