Bản tin Tư pháp tháng 4/2024: Khẩn trương ban hành quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các Luật, pháp lệnh đã có hiệu lực

(PLM) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Công chứng (sửa đổi);  Phê duyệt kế hoạch thực hiện Hiệp định Tương trợ tư pháp lĩnh vực dân sự Việt Nam - Lào; Bộ Tư pháp dẫn đầu về cải cách hành chính năm 2023; ... và các thông tin khác.