Bản tin Tư pháp tháng 3: Chính phủ cho ý kiến 3 dự án luật; 2 đề nghị xây dựng luật, nghị quyết

(PLM) - Hội nghị toàn quốc lần thứ hai triển khai luật, nghị quyết của Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV.;  Tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật Thủ đô (sửa đổi); Thường trực Ủy ban Pháp luật họp phiên mở rộng thẩm tra sơ bộ dự án Luật Công chứng (sửa đổi);... và các thông tin khác.