Bản tin Radio tổng hợp số 170: Báo pháp luật Việt Nam tổ chức toạ đàm “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị”

(PLM) - Báo pháp luật Việt Nam tổ chức toạ đàm “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị”; Các vấn đề liên quan đến sách giáo khoa; Bộ Y tế: Quyết liệt không để sốt xuất huyết bùng phát trên diện rộng; FPT trao tặng 1.000 máy tính cho học sinh tỉnh Hà Giang; Tiêu thụ điện tại Hà Nội lập đỉnh mới. Đó là các thông tin có trong bản tin tổng hợp số 170. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe!