85% nhân sự ngành truyền thông đã sử dụng AI vào công việc

(PLM) - Đa số nhân sự trong ngành tiếp thị truyền thông đều đã và đang sử dụng trí tuệ nhân tạo AI trong công việc, chủ yếu cho việc chăm sóc khách hàng, sáng tạo nội dung và thiết kế ảnh.