6 điểm bắn pháo hoa dịp 70 năm Giải phóng Thủ đô

(PLM) - Hà Nội sẽ có 6 điểm bắn với 7 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.