Phó Chủ tịch Hòa Bình yêu cầu "vướng mắc đến đâu báo cáo đến đó"

UBND tỉnh Hoà Bình họp, đôn đốc việc thực hiện tiến độ các chương trình dự án
(PLVN) - Vừa qua, UBND tỉnh Hoà Bình đã họp, đôn đốc tiến độ thực hiện các chương trình dự án do các Sở, Ngành, UBND huyện làm chủ đầu tư gồm:  Y tế, Giáo dục và đào tạo, UBND huyện Lương Sơn, huyện Mai Châu, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn...