Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp: "Quả đấm thép" luôn song hành cùng doanh nghiệp

(PLVN) - Uỷ ban quản lý 19 tập đoàn, tổng công ty với trên 1 triệu tỷ đồng, tổng giá trị tài sản là hơn 2,3 triệu tỷ Việt Nam đồng. Nhân dịp đầu Xuân Kỷ Hợi, PV Báo Pháp luật Việt Nam đã có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp để hiểu hơn về công việc mà Ủy ban được Chính phủ giao nhiệm vụ.
Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp: "Quả đấm thép" luôn song hành cùng doanh nghiệp

Thách thức lớn

Ông có thể cho biết đôi nét về kế hoạch hoạt động của Ủy ban trong thời gian tới để khối tài sản lớn của Nhà nước tại doanh nghiệp (DN) được quản lý tốt, sinh lời, đóng góp vào sự thịnh vượng của đất nước?

- Được giao trọng trách là người đứng đầu, tôi luôn trăn trở và đặt ra mục tiêu để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại DN xác định DN là trung tâm với 4 quan điểm hoạt động chính, luôn được quán triệt là: hiệu quả, đúng luật, minh bạch, bền vững. Theo đó, Ủy ban sẽ tập trung vào hai mảng nội dung chính là xây dựng chiến lược phát triển và triển khai các công việc liên quan đến công tác quản trị, giám sát:

Việc Uỷ ban ra đời sẽ nâng cao trách nhiệm giải trình trong quá trình giám sát sử dụng vốn Nhà nước gắn với trách nhiệm quản lý, bảo toàn tài sản của Nhà nước trong các doanh nghiệp này với các cá nhân cụ thể. Chỉ khi trách nhiệm cá nhân được làm rõ thì mới có cơ chế, cách thức để đảm bảo nguồn lực của đất nước không bị lãng phí.

Thứ nhất là Ủy ban sẽ triển khai việc xây dựng Chiến lược dựa trên kế hoạch phát triển của từng doanh nghiệp phát triển vốn nhà nước tại DN giai đoạn từ nay đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035. Ủy ban quản lý các DN lớn, đa ngành, các DN chuyển giao về Ủy ban sẽ không còn khái niệm sở hữu chéo, đầu tư ngoài ngành với các lĩnh vực mà chúng tôi đang quản lý. Vì vậy, với các dự án có tiềm năng, lợi thế thì các DN có thể cùng tham gia thực hiện. Cụ thể, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phát huy tối đa hiệu quả về kinh tế.

Thứ hai là tổ chức rà soát, đánh giá lại thực trạng thực tế từng Tập đoàn, Tổng công ty (TĐ, TCT) và qua đó phát huy các thành tựu và thế mạnh đã đạt được. Đồng thời tìm nguyên nhân, giải pháp để giải quyết, xử lý từng dự án lớn; đề xuất cơ chế xử lý và có lộ trình khả thi thực hiện cơ cấu lại tài chính/DN, tập trung nguồn lực cho hoạt động kinh doanh.

Thứ ba là tiếp tục chỉ đạo và thúc đẩy sắp xếp, cổ phần hoá, thoái vốn nhà nước tại các DN theo quyết định/chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Gắn thoái vốn tại các đơn vị thành viên của TĐ/TCT với kế hoạch tái cơ cấu TĐ/TCT về cả tài chính và tổ chức quản trị; chú trọng chất lượng và tăng trưởng.

Thứ tư là phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương xử lý các vấn đề tồn đọng hoặc phát sinh mới nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh có hiệu quả của DN.

Thứ năm là trong việc thực hiện nhiệm vụ đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại DN, Ủy ban xác định phải làm tốt vai trò cầu nối giữa DN với Chính phủ và các bộ ngành liên quan. Thể hiện ở cả 3 khía cạnh là: lắng nghe, tổ chức thực hiện và tham mưu kịp thời, đầy đủ lên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Việc thực hiện tốt đồng thời cả 3 nội dung này sẽ tạo môi trường thuận lợi, giúp tháo gỡ khó khăn để DN đi vào hoạt động hiệu quả.

Thứ sáu là Uỷ ban sẽ tổ chức giám sát thường xuyên, nâng cao trách nhiệm thông tin và giải trình, gắn chặt việc giám sát, đánh giá, song hành với khen thưởng và chính sách cán bộ. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT và có chỉ đạo cụ thể với doanh nghiệp trong quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh của DN.

Ông Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Đâu là thách thức và vướng mắc lớn nhất mà Uỷ ban sẽ phải đối mặt? Áp lực của người đứng đầu Ủy ban là gì thưa ông? Xin ông chia sẻ những giải pháp để giải quyết những thách thức đó?

- Thách thức lớn nhất với Ủy ban là quản lý các DN lớn, giữ vai trò chủ đạo, then chốt của nền kinh tế, vì vậy ngoài nhiệm vụ hỗ trợ DN phát triển ổn định thì nhiệm vụ kết nối tạo sức mạnh tổng hợp là thách thức lớn đối với chúng tôi. Công tác quản lý, điều hành của Ủy ban không phải là phép cộng đơn thuần mà là hướng đi, cách làm để đảm bảo vai trò chi phối, dẫn dắt, và điều tiết nền kinh tế nhà nước. Qua đó phát huy được sức mạnh tổng hợp, hình thành được nguồn lực lớn mạnh, DN lớn mạnh, đáp ứng được trọng trách mà Đảng và Chính phủ giao phó.

Doanh nghiệp thuộc Ủy ban là những DN lớn, điều hành các DN này là những nhà lãnh đạo có kinh nghiệm, giỏi về chuyên môn, thông thạo về công tác quản trị. Vì vậy, Ủy ban cũng phải tự hoàn thiện mình, đảm bảo đủ năng lực để quản lý, điều hành nguồn nhân lực chất lượng cao tại các DN.

Bên cạnh đó, hệ thống pháp luật đối với lĩnh vực quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại DN đến nay đã tương đối đầy đủ. Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung chưa đồng bộ hoặc xung đột về pháp luật, việc quy định trách nhiệm, quyền hạn vẫn còn phân tán tại nhiều cơ quan. Tuy nhiên, nhờ có sự chỉ đạo quyết liệt và sát sao của Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành cho đến nay công việc quản lý điều hành của Ủy ban khá thuận lợi. Chúng tôi tin rằng một số tồn tại, hạn chế nêu trên sẽ sớm được sửa đổi, giải quyết triệt để.

Đo “sức khỏe” doanh nghiệp

Đối với một số TĐ, TCT nhà nước đang có khó khăn, nhiều dự án, nhà máy làm ăn thua lỗ, Uỷ ban có phương án nào để “vực dậy” sau khi nhận chuyển giao? Vai trò của Uỷ ban trong việc đẩy nhanh việc xử lý các dự án, nhà máy này là như thế nào thưa ông?

- Hiện Bộ Công Thương đã và đang thực hiện các nội dung công việc theo Quyết định số 1468/QĐ-TTg ngày 29/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương” và Quyết định số 4269/QĐ-BCĐĐANCT về Kế hoạch hành động của Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án nêu trên giai đoạn 2017 - 2020.

Trong thời gian tới, nếu tiếp nhận các dự án nêu trên, Ủy ban sẽ phối hợp với Bộ Công Thương tiếp tục thực hiện triệt để các nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ xác định tại các Quyết định. Bên cạnh đó, căn cứ tình hình và kết quả cụ thể của từng dự án, Ủy ban mới có cơ sở xây dựng và đề xuất thêm các giải pháp nếu thấy cần thiết nhằm sớm đạt được mục tiêu Chính phủ giao.

Cơ chế giám sát chưa hiệu quả được xem là một trong những nguyên nhân dẫn đến vi phạm trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại DN. Ủy ban đưa ra định hướng giải quyết câu chuyện này ra sao?

- Thực tế cho thấy, cơ chế giám sát nói chung hiện nay còn hạn chế trong cả những văn bản, quy phạm pháp luật và cả trong việc tổ chức thực hiện. Để giải quyết vấn đề này theo tôi cần phải được thực hiện từ cả DN và cơ quan quản lý.

Về phía các DN, để DN hoạt động hiệu quả, là người nắm rõ nhất hoạt động của DN mình, lãnh  đạo DN cần chủ động xây dựng cơ chế giám sát chính DN mình. Đây là kênh thông tin nhanh nhất, chính xác nhất trong điều hành, quản lý DN.

Về phía mình, Ủy ban sẽ đẩy mạnh chức năng giám sát của các Kiểm soát viên. Hiện nay, Ủy ban đang xây dựng quy chế kiểm soát viên. Theo đó, trách nhiệm và quyền hạn của kiểm soát viên sẽ được nâng cao. Kiểm soát viên sẽ được tham gia sâu hơn vào tất cả các hoạt động của Hội đồng Thành viên, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Qua đó kiểm soát viên sẽ thực hiện tốt hơn vai trò giám sát của mình.

Uỷ ban cũng đã triển khai xây dựng Phần mềm Bộ Chỉ số giám sát, đánh giá hiệu quả DN bao gồm các chỉ số để phân tích, đánh giá “sức khỏe” của DN, đặc biệt là có hệ thống cảnh báo các rủi ro về tài chính, quản trị. Số liệu được cập nhật kịp thời, đầy đủ để sẵn sàng báo cáo lên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tôi cho rằng, với sự đồng lòng từ DN và cơ quan quản lý, cơ chế giám sát sẽ sớm được cải thiện.

Xin cảm ơn ông! Kính chúc Ủy ban luôn phát triển, thành công và thắng lợi trên mọi nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó

Về vấn đề một số thông tin lo ngại có sự chồng chéo về hoạt động của Ủy ban và SCIC cũng đã được đề cập và được các cấp Lãnh đạo xem xét kỹ để đảm bảo không có sự chồng chéo về nhiệm vụ giữa Ủy ban và SCIC. SCIC là doanh nghiệp thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. SCIC cũng giống như các TĐ, TCT chuyển giao về Ủy ban, không có sự khác biệt nào đối với SCIC. Ủy ban nắm giữ và quản lý vốn tại 19 Tập đoàn, Tổng công ty (trong đó có SCIC). SCIC quản lý phần vốn góp của các doanh nghiệp khác và thực hiện công tác cổ phần hóa.
Quốc Cường - Vũ Quang
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Đồng minh thêm đặc biệt

Đồng minh thêm đặc biệt
(PLVN) - Thời buổi dịch bệnh Covid-19 buộc hoạt động ngoại giao phải chuyển từ trực tiếp là chính sang hình thức trực tuyến là chủ yếu, mà vẫn tiến hành gặp gỡ cấp cao trực tiếp thì sự kiện ấy phải có ý nghĩa rất quan trọng đối với các bên tham gia. Như cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga ở Washington (Mỹ) vừa đây. 

Hai chiều dư luận về bài thơ "Mẹ tôi chửi kẻ trộm" được giải

Hai chiều dư luận về bài thơ "Mẹ tôi chửi kẻ trộm" được giải
(PLVN) - Sự kiện bài thơ "Mẹ tôi chửi kẻ trộm" được trao giải cuộc thi thơ Báo Văn nghệ đã dấy lên làn sóng tranh luận bất tận quan niệm về thơ ca, thế nào là thơ hay, giá trị đích thực của thơ là gì... Điều này phản ánh một tín hiệu tích cực: Thơ luôn là mối quan tâm, có vai trò, ảnh hưởng quan trọng đối với đời sống.

Giải quyết kịp thời các sự cố, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5

Giải quyết kịp thời các sự cố, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5
(PLVN) - Sáng nay (19/4), Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Quân thực hiện Công điện 479/CĐ-TTg, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2021.

Đề xuất lấn 1.500 ha biển ở Vân Phong

Đề xuất lấn 1.500 ha biển ở Vân Phong

(PLVN) - Nội dung này được đưa ra trong buổi làm việc mới đây của Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa nghe UBND tỉnh báo cáo nội dung liên quan điều chỉnh Quy hoạch chung và Đề án cơ chế, chính sách phát triển Khu kinh tế Vân Phong.

Công ty CP Dịch vụ Môi trường Mesco: Giặt tẩy đồ vải y tế trong cụm công nghiệp có đúng quy định?

Công ty CP Dịch vụ Môi trường Mesco: Giặt tẩy đồ vải y tế trong cụm công nghiệp có đúng quy định?
(PLVN) - Trước những phản ánh về việc Công ty CP Dịch vụ Môi trường Mesco (Cty Mesco) có dấu hiệu vi phạm trong quá trình hoạt động trong Cụm công nghiệp (CCN) Từ Liêm (Hà Nội), đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng quận Bắc Từ Liêm (BQLDA) cho biết, sẽ trao đổi. phối hợp với các đơn vị của quận Nam Từ Liêm (Phòng Tài nguyên & Môi trường, Công an…) để kiểm tra, xử lý. 

Nghi vấn bé gái 5 tuổi bị xâm hại rồi bị giết chết

Nghi vấn  bé gái 5 tuổi bị xâm hại rồi bị giết chết
(PLVN) -  Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, đang tích cực phối hợp với Công an TP. Bà Rịa điều tra vụ một bé gái 5 tuổi bị phát hiện tử vong, có dấu hiệu bị xâm hại trên địa bàn TP Bà Rịa. 

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng làm hạt nhân trong phát triển kinh tế-xã hội

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng làm hạt nhân trong phát triển kinh tế-xã hội
(PLVN) - Năm 2021, trong điều kiện khó khăn do đặc thù của huyện miền núi 30A, Covid - 19 và thiên tai, dịch bệnh nhưng tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của huyện Minh Hóa (Quảng Bình) vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực. Có được kết quả này là nhờ địa phương luôn coi trọng xây dựng Đảng vững mạnh về mọi mặt để thực hiện tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Mưa lớn như trút nước gây ngập sâu

Mưa lớn như trút nước gây ngập sâu

(PLVN) - Chiều 18/4, khoảng 14h, một cơn mưa rất lớn như trút nước, làm cho nhiều tuyến đường khu vực nội đô TP Bạc Liêu (Bạc Liêu) bị ngập sâu, nhiều vị trí ngập rất sâu, giao thông hỗn loạn như: Khu vực nút giao thông Nguyễn Tất Thành - Trần Phú, Trần Phú - Võ Văn Kiệt, chợ phường 1, đường Võ Thị Sáu,...

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0888 033 376