Nhiều sai phạm tại Công ty xổ số kiến thiết Đồng Nai

(PLO) - Trong các năm từ 2007 đến 2013, tại Công ty xổ số Đồng Nai đã xảy ra nhiều sai phạm trong công tác quản lý cán bộ, việc quản lý lao động, tiền lương...
Nhiều sai phạm tại Công ty xổ số kiến thiết Đồng Nai Công ty xổ số Đồng Nai nơi xảy ra sự việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai vừa có kết luận đối với những sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp tỉnh Đồng Nai (Công ty xổ số kiến thiết Đồng Nai). Hiện Chủ tịch Đồng Nai đã ban hành văn bản kết luận những sai phạm của công ty này và chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Bài 1: Thất thoát hàng chục tỷ đồng

Theo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2013, Công ty xổ số kiến thiết Đồng Nai đã lựa chọn mức lương tối thiểu cao hơn mức lương tối thiếu vùng do Chính phủ quy định để xây dựng quỹ tiền lương.

Ba năm chi vượt gần 40 tỷ đồng

Cụ thể, năm 2010 và năm 2011, Công ty không đảm bảo các điều kiện về “Mức tăng tiền lương phải thấp hơn mức tăng năng suất lao động và lợi nhuận kế hoạch phải cao hơn lợi nhuận thực hiện năm trước liền kề” quy định tại Điều 5 Thông tư số 27/2010/TT-BLĐTBXH ngày 14-9-2010 của Bộ Lao động – TBXH. Do đó, không được chọn mức lương tối thiểu cao hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định để xác định đơn giá tiền lương. Tuy nhiên, trong năm 2010 và 2011, Công ty đã chọn mức lương tối thiểu cao hơn mức lương tối thiếu vùng để xây dựng quỹ tiền lương, trình và được Sở Lao động – TBXH và Chi cục Tài chính doanh nghiệp phê duyệt quyết toán, làm chênh lệch tăng tiền lương không đúng quy định là hơn 29 tỉ đồng. Trong đó, năm 2010 chênh lệch tăng tiền lương không đúng quy định 14 tỉ đồng. Năm 2011, chênh lệch tăng tiền lương không đúng quy định là hơn 15 tỉ đồng.

Trong năm 2012, theo quy định tại Thông tư số 23/2011/TT-BLĐTBXH ngày 16-9-2011 thì doanh nghiệp phải áp dụng mức lương tối thiểu chung để tính mức lương tối thiểu. Theo quy định Công ty lựa chọn mức lương tối thiểu là hơn 2,8 triệu đồng. Tuy nhiên, công ty đã lựa chọn mức lương tối thiểu là 4,6 triệu đồng để xác định quỹ tiền lương, trình và được Sở Lao động – TBXH và Chi cục Tài chính doanh nhiệp phê duyệt quyết toán, làm phát sinh chênh lệch tăng tiền lương không đúng quy định là hơn 10 tỉ đồng.

Như vậy, tổng tiền lương chênh lệch tăng không đúng quy định trong ba năm: 2010, 2011, 2012 là gần 40 tỉ đồng.

Theo quy định tại khoản 3, Điều 8 Điểm e, Khoản 2, Điều 13 Thông tư số 27/2010/TT-BLĐTBXH ngày 14-9-2014 của Bộ Lao động – TBXH, Khoản 1, Điều 9 Thông tư số 28/2013/TT-BLĐTBXH ngày 9-9-2013 của Bộ Lao động – TBXH và Điểm A, Khoản 5, Điều 9 Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 9-9-2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định trường hợp đã chi vượt quỹ tiền lương thực hiện được hưởng thì công ty phải hoàn trả phần tiền lương đã chi vượt từ quỹ tiền lương thực hiện của năm sau liền kề.

 Không thể thu hồi tiền và chỉ bị kiểm điểm

Theo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai để xảy ra thiếu sót, sai phạm trên trách nhiệm thuộc về Tống giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Hành chính & Tổ chức, các thành viên Hội đồng thành viên và Kiểm soát viên Công ty.

Về trách nhiệm quản lý nhà nước thì Sở Lao động _ TBXH và Sở Tài chính trong quá trình duyệt đơn giá tiền lương không căn cứ quy định tại Điều 5 Thông tư số 27/2010/TT-BLĐTBXH ngày 14-9-2010 và Thông tư số 23/2011/TT-BLDDTBXH 16/9/2011 của Bộ Lao động – TBXH để xét quyệt quỹ tiền lương mà đồng ý với đề nghị cũa Công ty làm phát sinh chênh lệch tăng tiền lương không đúng quy định trong ba năm 2010, 2011 và 2012.

Đối với số tiền gần 40 tỉ đồng tiền lương chênh lệch tăng không đúng quy định trong 3 năm 2010, năm 2011 và năm 2012, theo quy định thì Công ty phải thực hiện giảm chi tiền lương của người lao động và viên chức quản lý trong các năm sau. Tuy nhiên, ngành xổ số không được khuyến khích, không được mở rộng, thị trường tiêu thụ không ổn đỉnh, doanh thu phát hành bị khống chế… nên hàng năm Công ty xây dựng doanh thu và lợi nhuận kế hoạch thấp hơn doanh thu và lợi nhuận thực hiện năm trước liền kề, không đảm bảo điều kiện “ Mức tăng (theo tỷ lệ %) tiền lương bình quân phải thấp hơn mức tăng (theo tỷ lệ %) năng suất lao động bình quân; phải có lợi nhuận và lợi nhuận kế hoạch không thấp hơn lợi nhuận thực hiện năm trước liền kề “. Nhưng Công ty luôn cố gắn thực hiện đạt, vượt doanh thu và lợi nhuận thực hiện cao hơn so với năm trước liền kề; hàng năm công ty luôn đạt và vượt chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước, đóng góp rất lớn cho ngân sách tỉnh, để phục vụ cho việc đầu tư dây dựng các công trình về giáo dục, y tế và phúc lợi xã hội quan trọng khác tại địa phương. Mặt khác, việc giảm chi quỹ tiền lương năm 2010, 2011 và 2012 vào các năm sau sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của toàn bộ người lao động, số lượng người lao động có sự biến động qua từng năm và việc chi vượt tiền lương sai quy định không phải lỗi của người lao động nên việc thực hiện giảm chi tiền lương của người lao động rất khó thực hiện, không khả thi, Do đó, không thực hiện việc giảm chi quỹ tiền lương của người lao động và viên chức quản lý năm 2010,2011 và 2012.

Từ những nội dung kết luận nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý đó là giao giám đốc Sở Nội vụ Tham mưu UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm nghiêm túc đối với Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, các thành viên Hội đồng thành viên, các kiểm soát viên và Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai để xảy ra các thiếu sót, sai phạm nêu trên. Tổ chức kiểm điểm đối với lãnh đạo Sở Lao động – TBXH và lãnh đão Sở Tài chính để xảy ra thiếu sót, sai phạm trong quá trình thẩm định, quyết toán tiền lương cho Công ty TNHH MTV Xố số kiến thiết và DVTH Đồng Nai nêu trên. Hướng dẫn các đơn vị tố chức kiểm điểm nghiêm túc các tập thế và cá nhân có liên quan đến những thiếu sót, sai phạm về hành chính và kinh tế nêu trên.

Giao Giám đốc Sở Lao động – TBXH và Giám đốc Sở Tài chính: Tổ chức kiểm điểm nghiêm túc đối với các cá nhân trong việc tham mưu giúp việc cho lãnh đạo Sở để xảy ra sai phạm trong việc xét duyệt tiền lương cho Công ty TNHH MTV Xố số kiến thiết và DVTH Đồng Nai.

Liên quan đến vấn đề trên, ông Huỳnh Thanh Bình, Giám đốc Sở Tài chính Đồng Nai cho biết thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở đã tổ chức kiểm điểm nghiêm túc đối với các cá nhân trong việc tham mưu giúp việc cho lãnh đạo Sở để xảy ra sai phạm trong việc xét duyệt tiền lương cho Công ty xổ số Đồng Nai. Đồng thời Sở cũng đã gửi báo cáo về việc thực hiện chỉ đạo trên cho UBND tỉnh, tuy nhiên mới đây UBND tỉnh Đồng Nai trả lại báo cáo và yêu cầu làm lại. “Hiện Sở Tài chính Đồng Nai đang chỉnh sửa lại báo cáo theo yêu cầu của tỉnh. Đến khi nào báo cáo việc kiểm điểm được tỉnh phê duyệt chính thức thì sẽ cung cấp cụ thể cho báo chí”, ông Bình nói.

Trong khi đó, một lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai cho biết vụ việc xảy ra đã lâu nhưng lãnh đạo của Sở và những cán bộ liên quan trực tiếp đến sự việc hoặc là đã nghỉ hưu hoặc là đã chuyển công tác nên việc xử lý trách nhiệm gặp khó khăn. Hiện Sở đang chờ chỉ đạo của tỉnh. Cũng theo vị lãnh đạo này thì Cục cảnh sát kinh tế đang đề nghị cung cấp hồ sơ vụ việc và Sở đã cung cấp.

Còn ông Nguyễn Văn Thuộc, Giám đốc Sở Nội vụ Đồng Nai cho biết hiện đang hoàn thành văn bản báo cáo xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức cá nhân liên quan đến sai phạm ở Công ty xổ số Đồng Nai để gửi trình UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt. “Hiện Sở Nội vụ Đồng Nai đang chỉnh sửa và hoàn thiện thêm một số chi tiết của văn bản và sẽ gửi UBND tỉnh trong thời gian sắp tới. Khi nào có kết quả xử lý chính thực sẽ thông tin cho báo chí”, ông Thuộc nói.

Đâu là khuất tất đằng sau câu chuyện này, Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin. 

Nhóm PVĐT
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Lời nhắn nhủ của con nghiện, sử dụng “hàng trắng” suốt đêm để chăm vợ “ở cữ”

Lời nhắn nhủ của con nghiện, sử dụng “hàng trắng” suốt đêm để chăm vợ “ở cữ”
(PLVN) - “Những ai đang dính vào ma túy thì nên quyết liệt dứt bỏ ngay. Còn với những người sắp hay mới sa vào ma túy hãy đừng bao giờ thử”, đó là lời nhắn nhủ của bị cáo nghiện ma túy. Anh ta nghiện nặng đến mức mỗi ngày có thể dùng đến 10 cữ. Nguy hiểm hơn, trong thời gian vợ anh ta ở cữ, Hiếu cho biết đã sử dụng ma túy suốt đêm để “có sức khỏe, tỉnh táo chăm vợ”.
Đông trùng Hạ thảo CordyHappy: Tặng phẩm trời ban

Đông trùng Hạ thảo CordyHappy: Tặng phẩm trời ban

(PLVN) - Đông trùng Hạ thảo CordyHappy là sản phẩm bắt nguồn từ kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học của Viện Khoa học sự sống - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên và thương mại hóa bởi Công ty Cổ phần Khoa học sự sống. Với chất lượng vượt trội, Đông trùng Hạ thảo CordyHappy đã đánh dấu được tên tuổi trên thị trường, bảo chứng là một sản phẩm uy tín dành cho khách hàng.

Tin giao thông đến sáng 26/1

Tin giao thông đến sáng 26/1
(PLVN) - Ngày 25/1, tại Tây Ninh, Thừa Thiên – Huế, Gia Lai, Quảng Ninh xảy ra tai nạn giao thông khiến 4 người tử vong, 7 người bị thương.

Luật sư của ông Trump đối mặt với vụ kiện 1,3 tỷ đô la về các tuyên bố gian lận bầu cử

Luật sư của ông Trump đối mặt với vụ kiện 1,3 tỷ đô la về các tuyên bố gian lận bầu cử
(PLVN) - Một công ty máy bỏ phiếu của Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện 1,3 tỷ đô la chống lại luật sư Rudy Giuliani của cựu Tổng thống Donald Trump, cáo buộc ông ta bôi nhọ trong chiến dịch mà họ gọi là “lời nói dối lớn” của ông về gian lận phổ biến trong cuộc bầu cử tổng thống, Reuters dẫn tài liệu tòa án hôm thứ Hai -  25/1 cho biết.

Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Niềm tin tỏa sáng

Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Niềm tin tỏa sáng
(PLVN) - Hôm nay (26/1), Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chính thức khai mạc. Với việc chuẩn bị rất công phu, nghiêm túc các dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần này, người dân cả nước cũng như cộng đồng kiều bào khắp năm châu tin tưởng rằng Đại hội sẽ thành công tốt đẹp, tiếp tục đưa đất nước phát triển mạnh mẽ, gặt hái nhiều thành tựu. 
“Ý Đảng, lòng dân” tạo ra sức mạnh cho Việt Nam hiện thực hóa những mục tiêu được đề ra tại Đại hội XIII của Đảng

“Ý Đảng, lòng dân” tạo ra sức mạnh cho Việt Nam hiện thực hóa những mục tiêu được đề ra tại Đại hội XIII của Đảng

(PLVN) - Nhiều học giả trên thế giới có chung nhận xét: “Việt Nam thay đổi từng ngày” sau khi chứng kiến sự phát triển nhanh chóng của quốc gia XHCN này dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là từ khi Việt Nam thực hiện chính sách Đổi mới năm 1986.

"Tự hào Đảng Cộng sản Việt Nam"

 "Tự hào Đảng Cộng sản Việt Nam"
(PLVN) - Là chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP HCM phối hợp với Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP tổ chức tối 25/1.

Nhiều hoạt động chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng

Nhiều hoạt động chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng
(PLVN) - Chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021) và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiều địa phương trên cả nước tổ chức các hoạt động chào mừng sôi nổi, ý nghĩa.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬