Bước tiến mới trong công tác tín dụng chính sách ở miền Tây

(PLO) - 3 năm thực hiện Đề án củng cố, nâng cao cất lượng tín dụng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, vốn tín dụng chính sách đã giúp trên 1,4 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội.
Từ đó góp phần giúp khoảng 230 nghìn hộ vượt qua ngưỡng nghèo, thu hút, tạo việc làm cho trên 88 nghìn lao động, giúp trên 29 nghìn lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng trên 8 nghìn căn nhà vượt lũ… góp phần đáng kể đưa tỷ lệ hộ nghèo vùng Đồng bằng sông Cửu Long giảm từ 13,48% (năm 2011) xuống còn 5,7% (năm 2014).
Thực hiện Đề án củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng
chính sách đã tạo ra sự tin tưởng trong việc tiếp tục triển khai chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng, Nhà nước tại các địa phương 
Trăn trở từ miền Tây
Vào thời điểm cuối năm 2011, tỷ lệ nợ xấu của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Tiền Giang bình quân ở mức 1,67% trên tổng dư nợ; lãi tồn đọng gần 15 tỷ đồng, chưa kể các khoản nợ bị chiếm dụng, nợ chưa đổi được sổ vay vốn. 
Nguyên nhân của tình trạng này trước hết do điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và trình độ dân trí tại tỉnh Tiền Giang còn thấp, nhưng chủ yếu vẫn là công tác phối hợp với các hội, đoàn thể và các tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) chưa được chặt chẽ, thiếu sự đồng bộ. 
Qua 3 năm thực hiện Đề án củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, nhìn chung chất lượng tín dụng chính sách ở Tiền Giang có chuyển biến rõ rệt. Đến nay, nợ quá hạn của toàn NHCSXH tỉnh là 10.990 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,68% tổng dư nợ, giảm hơn 7,4 tỷ đồng so với đầu năm 2012... 
Câu chuyện ở Tiền Giang là tình huống chung của 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) – nơi vừa thực hiện 3 năm Đề án củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách vùng ĐBSCL. 
Còn nhớ, thời điểm cuối năm 2011, khi bắt đầu xây dựng đề án, mặc dù 13 chương trình tín dụng chính sách đã được triển khai tại khu vực này thông qua NHCSXH, tổng nguồn vốn ủy thác địa phương tại khu vực đạt 419 tỷ đồng, một số tỉnh có chất lượng tín dụng khá ổn định, việc huy động tiền gửi tiết kiệm được triển khai mạnh mẽ, tuy nhiên, chất lượng tín dụng toàn khu vực cũng bộc lộ nhiều hạn chế. 
Cụ thể, hàng năm tăng trưởng dư nợ ở mức thấp. Tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân tại các tỉnh vùng ĐBSCL từ năm 2003 - 2011 là 24,9%/năm, trong khi đó tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân của toàn quốc là 33,8%/năm. 
Đến thời điểm xây dựng đề án, tổng số nợ xấu chiếm 35% toàn quốc, tỷ lệ nợ xấu 4,2%, gấp 2,1 lần tỷ lệ nợ xấu bình quân chung toàn quốc. Lãi chưa thu còn tồn đọng lớn chiếm 36,6% lãi đọng toàn quốc; nợ không đối chiếu được và không đủ điều kiện đổi sổ vay vốn chiếm 62,7% toàn quốc. 
Ngoài ra, nợ bị chiếm dụng còn tồn đọng cao hơn so với các khu vực khác. Số tổ TK&VV trung bình và yếu kém của vùng là 18,4% trong khi tỷ lệ tổ trung bình và yếu kém của toàn quốc là 12,1%...
Quyết tâm bứt phá
Để cải thiện chất lượng tín dụng chính sách ở ĐBSCL, một số chỉ tiêu cụ thể đã được đặt ra cho giai đoạn 2012 – 2014. Cụ thể, nợ quá hạn giảm dần từng năm, Long An và Bến Tre không phát sinh tăng nợ quá hạn, các tỉnh còn lại kiềm chế nợ quá hạn dưới 2%. 
Phấn đấu bình quân một năm giảm từ 20-30% số lãi tồn đọng và đến cuối năm 2014 tổng số lãi tồn đọng còn 30% so với lãi tồn của năm 2011... Trên 60% tổ TK&VV được xếp loại tốt và không có tổ yếu kém.
Sau 3 năm thực hiên đề án với nhiều giải pháp quyết liệt, sự vào cuộc của các cấp, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị xã hội, đến hết năm 2014, chỉ tiêu về tỷ lệ nợ quá hạn chung đạt vượt so với kế hoạch đề ra. 
Tổng nợ quá hạn trong vùng là 160.046 triệu đồng, giảm 474.720 triệu đồng (giảm 74,8%), chiếm tỷ lệ 0,71%/tổng dư nợ, giảm 3,4% so với thời điểm xây dựng đề án, hoàn thành 184% so với chỉ tiêu nợ quá hạn đề ra theo lộ trình thực hiện đề án đến cuối năm 2014 (tỷ lệ nợ quá hạn theo lộ trình đến cuối năm 2014 là 1,31%). 
Tất cả 13/13 tỉnh, thành phố đều hoàn thành vượt kế hoạch đề ra. Tỷ lệ nợ quá hạn của Hậu Giang 0,69%, giảm 87,1%; An Giang 0,96%, giảm 85,7%; Trà Vinh 0,54%, giảm 83,1%... Đây thực sự là một thành công nổi bật trong 3 năm thực hiện đề án.
Sau khi tiến hành sắp xếp lại các tổ TK&VV, số tổ tốt đã tăng từ 15.927 tổ (tương đương 35,78%) lên 28.217 tổ (tương đương 67,8%), hoàn thành vượt chỉ tiêu của đề án 7,8% và không còn tổ xếp loại kém. Đến 31/12/2014, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách tại 13 tỉnh trong khu vực  là 22.384 tỷ đồng, tăng 5.462 tỷ đồng so với thời điểm xây dựng đề án, tốc độ tăng trưởng bình quân tăng hàng năm 10,76% (tốc độ tăng chung toàn quốc là 7,76%). 
Thực hiện đề án này cũng từng bước làm thay đổi tư duy và cách làm trì trệ, thiếu trách nhiệm của một bộ phận cán bộ NHCSXH trước đây, đồng thời tạo ra sự tin tưởng trong việc tiếp tục tổ chức triển khai chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng, Nhà nước tại các địa phương. 
Việc bình xét cho vay được thực hiện công khai và chất lượng, qua đó nâng cao được trách nhiệm quản lý, giám sát sử dụng vốn vay; khách hàng vay vốn đã có chuyển biến về ý thức có vay, có trả, chấp hành khá tốt quy định nộp tiền lãi và gửi tiền tiết kiệm theo định kỳ hàng tháng, trả nợ vay khi đến hạn.
Còn nhiều nhiệm vụ nặng nề phía trước
Tuy đạt vượt chỉ tiêu nợ quá hạn nhưng nếu tính cả nợ khoanh thì tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh của vùng ĐBSCL còn rất cao so với mức bình quân chung của toàn hệ thống NHCSXH. Đến ngày 31/12/2014, tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh của vùng này là 2,44% trong khi bình quân chung của toàn hệ thống là 0,89%. 
Đồng thời, số nợ quá hạn còn lại sau 3 năm thực hiện đề án đều là những khoản nợ rất khó xử lý, thu hồi; một số chương trình tín dụng vẫn tiềm ẩn rủi ro dễ ảnh hưởng đến việc gia tăng nợ quá hạn, như: chương trình cho vay nhà trả chậm, nhà ở hộ nghèo, chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường, cho vay xuất khẩu lao động về nước trước hạn, học sinh sinh viên ra trường chưa có việc làm, gia đình nghèo quá khó khăn không có khả năng trả nợ,...
Số nợ khoanh hết thời hạn được khoanh nợ trong những năm tới rất lớn (năm 2015 là 12,8 tỷ, năm 2016 là 55 tỷ, năm 2017 là 66 tỷ, năm 2018 là 144 tỷ, năm 2019 là 107 tỷ) và chủ yếu là của người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn. Đây sẽ là bài toán khó mà NHCSXH phải giải trong thời gian tới...
Từ những kết quả đạt được trong việc thực hiện củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách vùng ĐBSCL, có thể thấy chất lượng tín dụng có thể được cải thiện hoàn toàn nếu biết phát huy nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm của các ngành, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị địa phương trong việc chăm lo cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác.
Thời gian tới, NHCSXH đặt mục tiêu 100% người nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận các chương trình tín dụng chính sách do NHCSXH cung cấp. Phấn đấu mức tăng trưởng dư nợ hàng năm tại vùng ĐBSCL khoảng 9%, bao gồm nguồn vốn trung ương và nguồn vốn địa phương (cao hơn mức tăng trưởng bình quân chung hàng năm).  
Năm 2015, phấn đấu giữ bằng mức nợ quá hạn bình quân chung của vùng ĐBSCL thời điểm 31/12/2014 là 0,7% và phấn đấu các năm tiếp theo bằng bình quân chung toàn quốc. Cùng với thu hồi, xử lý nợ khoanh, lãi tồn, tiếp tục thực hiện việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tổ TK&VV. Phấn đấu hàng năm có trên 65% tổ TK&VV tốt, giảm ít nhất 10% tổ trung bình và không có tổ yếu kém..
Trong những năm qua, mặc dù tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực quyết tâm và tinh thần trách nhiệm, chia sẻ với cộng đồng, cán bộ, nhân viên trong hệ thống NHCSXH đã thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội, góp phần hỗ trợ thiết thực đối với người nghèo, các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt trong xã hội trên địa bàn toàn quốc nói chung và vùng ĐBSCL nói riêng. 
Công đoàn NHCSXH phát động cán bộ, đoàn viên đóng góp ủng hộ 8.166 triệu đồng cho các tỉnh vùng ĐBSCL để hỗ trợ xây dựng 09 cây cầu dân sinh (trong đó: tỉnh Bạc Liêu 3 cây cầu tại huyện Đông Hải và Phước Long, tỉnh Bến Tre 01 cây cầu tại huyện Giồng Trôm, tỉnh Kiên Giang 02 cây cầu tại huyện Châu Thành và Vĩnh Thuận, tỉnh Long An 01 cây tại huyện Thạnh Hoá, tỉnh Sóc Trăng 1 cây tại huyện Thạnh Trị, tỉnh Vĩnh Long 01 cây tại huyện Tam Bình); đổ bê tông tuyến đường kênh mới dài 1765m tại xã An Lục Long, huyện Châu Thành, Long An; tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 900 người là đồng bào dân tộc thiểu số nghèo tại tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng, giúp cho họ được khám, chữa bệnh, có điều kiện kiểm tra sức khỏe, sớm phát hiện và điều trị bệnh kịp thời.
B.Nguyễn
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Đông trùng Hạ thảo CordyHappy: Tặng phẩm trời ban

Đông trùng Hạ thảo CordyHappy: Tặng phẩm trời ban
(PLVN) - Đông trùng Hạ thảo CordyHappy là sản phẩm bắt nguồn từ kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học của Viện Khoa học sự sống - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên và thương mại hóa bởi Công ty Cổ phần Khoa học sự sống. Với chất lượng vượt trội, Đông trùng Hạ thảo CordyHappy đã đánh dấu được tên tuổi trên thị trường, bảo chứng là một sản phẩm uy tín dành cho khách hàng.

Tin giao thông đến sáng 26/1

Tin giao thông đến sáng 26/1
(PLVN) - Ngày 25/1, tại Tây Ninh, Thừa Thiên – Huế, Gia Lai, Quảng Ninh xảy ra tai nạn giao thông khiến 4 người tử vong, 7 người bị thương.

Luật sư của ông Trump đối mặt với vụ kiện 1,3 tỷ đô la về các tuyên bố gian lận bầu cử

Luật sư của ông Trump đối mặt với vụ kiện 1,3 tỷ đô la về các tuyên bố gian lận bầu cử
(PLVN) - Một công ty máy bỏ phiếu của Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện 1,3 tỷ đô la chống lại luật sư Rudy Giuliani của cựu Tổng thống Donald Trump, cáo buộc ông ta bôi nhọ trong chiến dịch mà họ gọi là “lời nói dối lớn” của ông về gian lận phổ biến trong cuộc bầu cử tổng thống, Reuters dẫn tài liệu tòa án hôm thứ Hai -  25/1 cho biết.
Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Niềm tin tỏa sáng

Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Niềm tin tỏa sáng

(PLVN) - Hôm nay (26/1), Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chính thức khai mạc. Với việc chuẩn bị rất công phu, nghiêm túc các dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần này, người dân cả nước cũng như cộng đồng kiều bào khắp năm châu tin tưởng rằng Đại hội sẽ thành công tốt đẹp, tiếp tục đưa đất nước phát triển mạnh mẽ, gặt hái nhiều thành tựu. 

“Ý Đảng, lòng dân” tạo ra sức mạnh cho Việt Nam hiện thực hóa những mục tiêu được đề ra tại Đại hội XIII của Đảng

“Ý Đảng, lòng dân” tạo ra sức mạnh cho Việt Nam hiện thực hóa những mục tiêu được đề ra tại Đại hội XIII của Đảng
(PLVN) - Nhiều học giả trên thế giới có chung nhận xét: “Việt Nam thay đổi từng ngày” sau khi chứng kiến sự phát triển nhanh chóng của quốc gia XHCN này dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là từ khi Việt Nam thực hiện chính sách Đổi mới năm 1986.

"Tự hào Đảng Cộng sản Việt Nam"

 "Tự hào Đảng Cộng sản Việt Nam"
(PLVN) - Là chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP HCM phối hợp với Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP tổ chức tối 25/1.
Nhiều hoạt động chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng

Nhiều hoạt động chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng

(PLVN) - Chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021) và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiều địa phương trên cả nước tổ chức các hoạt động chào mừng sôi nổi, ý nghĩa.

Đừng để trẻ vị thành niên trở thành “nạn nhân” của TikTok

Đừng để trẻ vị thành niên trở thành “nạn nhân” của TikTok
(PLVN) - Xu thế sử dụng của người dùng trong nước thời gian này cùng một số hậu quả không hay xảy ra với người dùng nhỏ tuổi trên thế giới đã cho thấy một “mảng tối” của mạng xã hội TikTok. Đáng lo ngại là trẻ vị thành niên rất có thể sẽ trở thành những “nạn nhân”.

Bệnh viện “toát mồ hôi” cứu bệnh nhân của “bác sĩ mạng”

Bệnh viện “toát mồ hôi” cứu bệnh nhân của “bác sĩ mạng”
(PLVN) - Hiện nay, việc sử dụng các trang tìm kiếm để tìm hiểu thông tin về thầy thuốc, cơ sở y tế, thuốc và sử dụng thuốc đem lại rất nhiều lợi ích cho người bệnh. Tuy nhiên, sử dụng những thông tin trên mạng để tự ý điều trị bệnh lại đang khiến nhiều người trả giá đắt. Thậm chí, nhiều trường hợp nhập viện, tử vong cũng chỉ vì “bác sĩ Youtube”, “bác sĩ Google”.
Bạo lực học đường – không ngẫu nhiên đến và tự nhiên biến mất

Bạo lực học đường – không ngẫu nhiên đến và tự nhiên biến mất

(PLVN) - Không phải ngẫu nhiên mà tháng 12/2020, trong các nội dung làm việc của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng làm Trưởng đoàn làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã có đề cập đến vấn đề bạo lực học đường (BLHĐ), đề nghị Bộ GD-ĐT quan tâm đến vấn đề bạo lực học đường còn xảy ra ở một số nơi, một bộ phận học sinh, sinh viên có biểu hiện sa sút về đạo đức, lối sống.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬