Hướng dẫn áp dụng Bộ tiêu chí đánh giá thực hiện công tác bồi thường nhà nước

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Cục Bồi thường Nhà nước, Bộ Tư pháp vừa có văn bản gửi tới các Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc hướng dẫn áp dụng Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác BTNN năm 2021.

Năm 2020 là năm đầu tiên Bộ Tư pháp triển khai chấm điểm Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác BTNN theo Quyết định số 3062/QĐ-BTP ngày 11/12/2019. Để bảo đảm thực hiện hiệu quả việc đánh giá, chấm điểm năm 2021, Cục BTNN hướng dẫn Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện một số nội dung cụ thể.

Theo đó, quá trình triển khai Bộ tiêu chí, đề nghị Sở Tư pháp lưu ý xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác BTNN làm cơ sở để triển khai các hoạt động trong năm; thu thập thông tin, tài liệu kịp thời, đầy đủ và đúng quy định phục vụ cho hoạt động đánh giá, chấm điểm. Đối với những địa phương phát sinh vụ việc BTNN trên địa bàn cần thực hiện sát sao công tác hướng dẫn nghiệp vụ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường, theo dõi, đôn đốc, lập danh mục vụ việc yêu cầu bồi thường làm cơ sở thực hiện việc chấm điểm hiệu quả, cung cấp tài liệu kiểm chứng được đầy đủ. Bảo đảm ổn định đội ngũ công chức làm công tác BTNN… 

Lê Hồng
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Cần huy động các nguồn lực cho công tác trợ giúp pháp lý

Cần huy động các nguồn lực cho công tác trợ giúp pháp lý
(PLVN) -Từ năm 2018 đến nay, thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý (TGPL), Chính phủ đã đưa TGPL lồng ghép vào các chương trình xóa đói giảm nghèo để ưu tiên huy động nguồn lực cho công tác này. Tuy nhiên, kinh phí dành cho hoạt động này vẫn còn thấp so với yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Đề nghị có cơ chế thu hút, đãi ngộ phù hợp với đội ngũ pháp chế

Đại biểu Đồng Ngọc Ba phát biểu tại phiên họp. Ảnh: TTXVN
(PLVN) - Đây là ý kiến được đại biểu Quốc hội Đồng Ngọc Ba (đoàn Bình Định) đưa ra tại phiên họp của Quốc hội, thảo luận về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 ngày 25/7.