Thủ tướng chia sẻ 13 vấn đề về phát triển bền vững

Thủ tướng chia sẻ 13 vấn đề về phát triển bền vững
(PLVN) - Tại Sóc Trăng, Thủ tướng đã chia sẻ suy nghĩ về 13 vấn đề để xây dựng và phát triển môi trường đầu tư, hệ sinh thái đầu tư hướng tới mục tiêu 12 chữ: “Công khai, minh bạch, bình đẳng, an toàn, hiệu quả, bền vững”.