Xuống cấp về đạo đức xã hội: Không ngăn chặn sớm sẽ 'mất gốc'

(PLO) - Bạo lực gia đình, bạo lực học đường, đạo đức nghề nghiệp sa sút cả trong những lĩnh vực được xã hội tôn vinh như ngành Y, ngành Giáo dục, văn hóa “chạy chọt”, gian lận, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong xã hội và trong cán bộ, đảng viên có chiều hướng gia tăng…
Xuống cấp về đạo đức xã hội: Không ngăn chặn sớm sẽ 'mất gốc' Bạo lực ở lứa tuổi học đường ngày càng phổ biến là một biểu hiện của tình trạng đạo đức xuống cấp.

Đó là những biểu hiện cụ thể của sự xuống cấp về đạo đức xã hội và văn hóa ứng xử được Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện thừa nhận ngay tại diễn đàn Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3 vừa diễn ra. Ngăn chặn tình trạng này là vấn đề căn bản, cốt lõi để xây dựng một xã hội văn minh, an toàn, giàu tính nhân văn và củng cố giá trị văn hóa, đạo đức – nền tảng của sức mạnh dân tộc trong dòng chảy hội nhập.  

“Băng hoại, suy đồi đạo đức, lối sống” 

Sau gần 9 năm thi hành Luật Phòng chống bạc lực gia đình, Vụ Gia đình (Bộ VHTT&DL) thống kê được gần 160.000 vụ bạo lực gia đình. Trung bình khoảng 20.000 vụ/năm và mức độ bạo lực ngày càng nghiêm trọng. Số liệu được Bộ GD&ĐT đưa ra gần đây nhất, trong một năm học, toàn quốc xảy ra gần 1.600 vụ việc học sinh đánh nhau ở trong và ngoài trường học (khoảng 5 vụ/ngày).
Đáng lo ngại hơn, theo thống kê của Bộ Công an mỗi tháng có hơn 1.000 thanh, thiếu niên phạm tội. Trước kia, tội phạm giết người trong độ tuổi từ 30 đến dưới 45 chiếm số lượng cao nhất. Bây giờ giảm còn 34% so với 41% của độ tuổi từ 18 đến dưới 30 (độ tuổi từ 14 đến dưới 18 chiếm đến 17%).

Theo báo cáo của Bộ VHTT&DL, sự xâm nhập của các sản phẩm, dịch vụ văn hóa độc hại đang làm băng hoại, suy đồi đạo đức, lối sống của một bộ phận người dân, nhất là trong giới trẻ, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội. ĐB Mai Thị Phương Hoa (Nam Định) cho rằng đây là vấn đề rất đáng lưu ý, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra nhiều loại tội phạm, nhất là tội phạm vị thành niên. 

Ngoài ra, Bộ VHTT&DL chỉ rõ sự xuống cấp đạo đức xã hội còn là hậu quả của sự tác động từ mặt trái của nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường; những tác động tiêu cực của quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế cũng như quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và việc hạn chế tác động tiêu cực của những phương tiện truyền thông mới chưa đạt kết quả cao. Những bất cập về thể chế, cơ chế, những yếu kém trong lĩnh vực giáo dục, thực thi pháp luật, điều hành kinh tế, quản lý xã hội... 

Nhưng nhiều cấp uỷ Đảng, chính quyền, người đứng đầu chưa quan tâm đúng mức tới việc bồi dưỡng đạo đức, xây dựng lối sống, nâng cao văn hóa ứng xử. Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chưa gương mẫu; công tác quản lý nhà nước còn những hạn chế. Việc triển khai thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật chưa nghiêm, đôi khi còn hình thức.

Chưa gắn kết hiệu quả giữa vận động, giáo dục với thực thi pháp luật và quan trọng là sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội chưa đồng bộ. Chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống; chưa nhận thức rõ vai trò của gia đình trong việc hình thành nhân cách của mỗi người.

ĐB Nguyễn Phi Long (Bình Dương) cũng như nhiều ĐBQH khác đã rất lo ngại khi, “sự xuống cấp về đạo đức, lối sống và ứng xử văn hóa trong xã hội đang diễn ra phức tạp, để lại hậu quả khôn lường, làm phai mòn giá trị đạo đức, truyền thống, lối sống, văn hóa tốt đẹp của dân tộc”. 

Ngăn chặn sự xuống cấp đạo đức xã hội và văn hóa ứng xử

Trình bày trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL cho biết, để ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp đạo đức ở nước ta hiện nay cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội và Bộ VHTT&DL cũng đã xác định trách nhiệm của mình trong công tác này và đang phối hợp với các ngành để xây dựng môi trường văn hóa như thực hiện nếp sống văn minh trong việc tổ chức lễ hội, tuyên truyền thực hiện văn hóa giao thông, xây dựng văn hóa doanh nghiệp... 

Ngoài ra, để ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp đạo đức ở nước ta hiện nay, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện thấy cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, sự đồng thuận xã hội và thống nhất hành động.

Đẩy mạnh xây dựng đạo đức, lối sống mới thông qua xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa cùng việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa-thể thao, các sinh hoạt văn nghệ, hoạt động cộng đồng, phong trào văn hóa góp phần nâng cao đời sống tinh thần và thể chất của nhân dân, lành mạnh hóa lối sống. Bộ trưởng Thiện nhấn mạnh: “Khi môi trường văn hóa lành mạnh, đời sống văn hóa phong phú thì con người ít có nguy cơ sa vào các tệ nạn xã hội hay tha hóa, xuống cấp về đạo đức, lối sống”.

Phát huy sứ mệnh của văn học nghệ thuật, vai trò của văn nghệ sỹ đối với xây dựng đạo đức, nâng cao văn hóa ứng xử với việc đề cao vai trò giáo dục đạo đức của văn học nghệ thuật, hướng con người tới chân, thiện, mỹ. Nâng cao hiệu quả phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Tuy nhiên cần cải tiến nội dung, phương thức, chất lượng, đưa phong trào đi vào thực chất. 

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh đến việc đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, xử lý sai phạm. Trong đó kiên quyết chấn chỉnh, xử lý các vi phạm đạo đức trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn, bản quyền tác giả, mỹ thuật, nhiếp ảnh, điện ảnh, tổ chức lễ hội, du lịch, thể dục thể thao, nhất là những hành vi bạo lực, phản cảm, ứng xử thiếu văn hóa. Siết chặt quản lý các sản phẩm, dịch vụ văn hóa độc hại. Tăng cường phối hợp liên ngành trong xây dựng đạo đức, lối sống…

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân: “Chính phủ cần triển khai hiệu quả đề án nâng cao tầm vóc, sức khỏe người Việt Nam, tập trung xây dựng, chăm lo xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, trọng tâm là bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách, nhất là cho thế hệ trẻ, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, về ý thức tôn trọng pháp luật về lòng tự hào, tôn vinh lịch sử, văn hóa dân tộc, nâng cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu trong việc nêu gương người tốt, việc tốt. Phê phán, đấu tranh với những biểu hiệu sa sút về tư tưởng chính trị, vi phạm những chuẩn mực đạo đức, lối sống”.

ĐB Phạm Thị Minh Hiền (Phú Yên): “Bộ trưởng Bộ VHTT&DL cần phải quan tâm hơn về việc cần phải quản lý tình trạng xuống cấp đạo đức và văn hóa ứng xử ngay trong chính môi trường văn hóa biểu diễn nghệ thuật mà ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang quản lý. Chúng ta biết rằng, hiện nay có một tình trạng các hoạt động văn hóa đã có những biểu diễn rất phản cảm trước trẻ em, vừa rồi có video clip mà chúng ta chứng kiến ở Đầm Sen. 

Hiện nay chúng ta chưa có quy định cụ thể về một số tội danh liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em ở nước ngoài, đang ở nước ngoài nhưng về Việt Nam vẫn hoạt động trong môi trường liên quan đến trẻ em, thậm chí hoạt động rất tự do và vẫn xin dạy học, biểu diễn nghệ thuật đối với trẻ nhưng chúng ta vẫn không có sự quản lý, đó cũng chính là những hành vi, biểu hiện của xuống cấp đạo đức mà hiện nay đối với ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch vẫn còn lúng túng trong việc đưa ra các giải pháp quản lý”.

Mai Chi
Loading...

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Hàng hóa ở cửa khẩu: Vì sao đã khuyến cáo vẫn ùn ứ?

Hàng hóa ở cửa khẩu: Vì sao đã khuyến cáo vẫn ùn ứ?
(PLVN) - Bộ Công Thương liên tục cập nhật lượng xe tồn tại các cửa khẩu mỗi ngày, phát đi ít nhất 2 văn bản hỏa tốc gửi các tỉnh khuyến nghị giãn tiến độ đưa hàng lên cửa khẩu nhưng lượng xe tồn hàng ngày vẫn rất lớn. Vì sao lại có hiện tượng này? 
Loading...

10 ngày, cán bộ, chiến sĩ quân đội cứu nạn 36 vụ

10 ngày, cán bộ, chiến sĩ quân đội cứu nạn 36 vụ
(PLVN) - Theo báo cáo của Cục Cứu hộ - Cứu nạn Bộ Tổng Tham mưu, từ ngày 19 đến ngày 27/2, trên cả nước xảy ra 53 vụ (gồm 28 vụ cháy nổ, cháy rừng và sập đổ công trình; 22 vụ tai nạn trên biển và 3 vụ tai nạn thủy nội địa) với 141 người và 17 phương tiện gặp tai nạn, sự cố làm 14 người chết, mất tích, bị thương 14 người, chìm, hỏng 17 phương tiện; cháy 13 nhà xưởng, gần 50ha rừng.

Sống có trách nhiệm thời dịch Covid - 19

Sống có trách nhiệm thời dịch Covid - 19
(PLVN) - Thời điểm này, ngoài trang bị và thực hành các kiến thức phòng bệnh thì cách ly cũng là một biện pháp cần thiết để ngăn dịch bệnh không lan rộng ra cộng đồng. May mắn là không ít người dân đã có ý thức tốt về điều này.

Bất chấp biển cấm, xe tải, xe khách vô tư 'tàn phá' đường đua F1

Bất chấp biển cấm, xe tải, xe khách vô tư 'tàn phá' đường đua F1
(PLVN) - Từ ngày 10/2, ô tô khách, xe hợp đồng trên 9 chỗ ngồi, xe buýt, xe tải có khối lượng chở hàng từ 0,5 tấn trở lên bị cấm di chuyển vào các tuyến đường thuộc đường đua F1 như Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ… (Nam Từ Liêm, Hà Nội) để đảm bảo chất lượng đường đua.

“Bệnh nhân số 0” Covid-19 - anh là ai?

“Bệnh nhân số 0” Covid-19 - anh là ai?
(PLVN) - Tìm ra người bệnh đầu tiên nhiễm viêm phổi cấp do virus corona chủng mới Covid-29 giúp giải đáp câu hỏi dịch bệnh đã bắt đầu thế nào và lan rộng ra sao, thế nhưng đến nay vẫn chưa biết “Bệnh nhân số 0” Covid-19 là ai.

Học sinh nghỉ tránh dịch, giáo viên thành... lao công

Học sinh nghỉ tránh dịch, giáo viên thành... lao công
(PLVN) - Những tưởng rằng khi học sinh được nghỉ học tại nhà để tránh dịch Covid-19 thì giáo viên là người thảnh thơi nhất. Thực tế, họ không những được nghỉ ngơi mà thậm chí còn vất vả hơn bình thường. 

'Làm ơn mắc oán'

'Làm ơn mắc oán'
(PLVN) - Dự kiến đầu tháng 3/2020 tới đây, một TAND cấp quận tại TP HCM sẽ đưa ra xét xử vụ kiện liên quan dự án Hòa Lân, một dự án nằm tận tỉnh Bình Dương.

Dấu hiệu khuất tất một vụ cấp sổ đỏ ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Dấu hiệu khuất tất một vụ cấp sổ đỏ ở Bà Rịa - Vũng Tàu
(PLVN) - Theo nội dung phản ánh, năm 2012, Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Du lịch Vũng Tàu (địa chỉ 323 Đường Nguyễn An Ninh, phường 9, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) được chia tách thành 2 công ty là Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Du lịch Vũng Tàu (giữ tên cũ - sau đây gọi tắt là Công ty Vũng Tàu) và Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng Du lịch TP (sau đây gọi tắt là Công ty TP).

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử
(PLVN) - Chiều 28/2, chủ trì cuộc họp về xây dựng Chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính (TTHC), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng (Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ) nhấn mạnh, đặc biệt trong thời điểm đang tập trung phòng chống dịch Covid-19 thì vấn đề rất quan trọng là cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử (CPĐT), tập trung cung cấp dịch vụ công đến người dân, doanh nghiệp.

Thường trực Ban Bí thư: Cần chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Thẩm phán

Thường trực Ban Bí thư: Cần chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Thẩm phán
(PLVN) - Ngày 27/2, phát biểu tại buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng TANDTC,  Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đánh giá Ban Cán sự Đảng TANDTC và tập thể tòa án đã nghiêm túc thực hiện các chủ trương của Đảng và tạo ra những bước phát triển mới, bám sát nhiệm vụ chính trị, chất lượng xét xử được nâng lên. 

Phản hồi bài 'phù phép' rác ô nhiễm thành 'vật liệu san lấp'

Phản hồi bài 'phù phép' rác ô nhiễm thành 'vật liệu san lấp'
(PLVN) - Sau khi có bài viết phản ánh vấn nạn bùn thải, rác ô nhiễm được “hô biến” thành “vật liệu san lấp” tại TP HCM, PV làm việc với Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, do ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, PGĐ BQL chủ trì. Ông Lê Quang Phú, Ban Điều hành Dự án, nhà thầu và tư vấn giám sát cùng tham gia.

Gặp họa sau khi 'giải cứu' món nợ xấu ngàn tỷ

Gặp họa sau khi 'giải cứu' món nợ xấu ngàn tỷ
(PLVN) - Hơn 10 năm nay, tại khu vực phường Thuận Giao, TP Thuận An, cửa ngõ vào trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, dọc hai bên con đường Nguyễn Thị Minh Khai sáu làn xe chạy, có một khu đất mênh mông nửa triệu m2 bị “bỏ hoang”. Ai đi ngang cũng ngạc nhiên, sao khu đất “thẳng cánh cò bay” lại chỉ cắm tấm biển “Công trường dự án Khu đô thị dịch vụ - thương mại Hòa Lân” phơi nắng, phơi mưa?
Toàn quân ra quân huấn luyện năm 2020

Toàn quân ra quân huấn luyện năm 2020

(PLVN) - Không chỉ quan tâm, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập, trang thiết bị huấn luyện và đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, năm 2020, các đơn vị trong toàn quân tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của các lực lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Trưởng ban Báo Điện tử: Xuân Bính

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬